Dachówka

Można powiedzieć, że powstanie spadło jak dachówka na głowę.