Dama z „Łysicą”

Jednym z dzieł Leonarda Da Vinci była „Dama z Łysicą”.