Damańskie

Sługa schlebia swemu panu, póki się nie naje.