Damańskie

Gdzie ptaki lot zniżają, tam jest woda.