Damańskie

Śmierć – to bogate dziecko, któremu się niczego nie odmawia.