Dana John

Nauczyciel jest skazany na wieczne samodoskonalenie (John C. Dana).