de Musset Alfred

Człowiek jest uczniem, cierpienie jest jego nauczycielem (Alfred de Musset).