Debata oksfordzka

  • Rodzaj dyskusji, który pozwala na spojrzenie na problem z różnych stron.
  • Umożliwia szczegółową analizę zagadnienia.
  • Pozwala na podjęcie przemyślanej decyzji ostatecznej.
  • Polega na dyskusji zwolenników dowolnej tezy z ich przeciwnikami.
  • Publiczność przysłuchuje się rozważaniom, by po zakończeniu  spotkania opowiedzieć się za jedną ze stron.
  • Debata rozwija logiczne myślenie, uczy dyskusji i argumentacji.
  • Kształtuje umiejętność uważnego słuchania.