Debata

 • Debata jest formą dyskusji.
 • Dotyczy wyboru najlepszego rozwiązania istotnej kwestii.
 • Niekiedy wiąże się z rozstrzygnięciem przyznającym rację jednej ze stron.
 • Debatę rozpoczyna wykład inaugurujący, który powinien prezentować znaczące tezy.
 • Do nich odnoszą się kolejni mówcy w swoich wystąpieniach.
 • Wystąpienie winno składać się z następujących części:
  • odwołania do wspólnych doświadczeń, przeżyć, pojęć,
  • wskazania powodów wystąpienia,
  • prezentacji własnych argumentów  i odwołania się do argumentacji innych mówców,
  • podania propozycji rozwiązania problemu,
  • podsumowania rozważań i analiz,
  • zachęcanie do przyjęcia danego stanowiska.