Decydować [synonimy]

  • Rozstrzygać.
  • Podejmować decyzję.
  • Przesądzać.
  • Przeważać szalę.
  • Wpływać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]