Degradacja

Las koło szkoły jest tak rzadki, że nie ma drzew.