Deifobos [mitologia]

  • Syn Priama i Hekabe.
  • Jeden z najdzielniejszych bohaterów trojańskich.
  • Postać niezwykle tragiczna.
  • Rozpoznał porzuconego w dzieciństwie Parysa, który jako pasterz z gór podczas igrzysk w Troi zwyciężył swych braci.
  • Po śmierci Parysa poślubił Helenę, która w chwili zdobycia Troi wydała go Menelaosowi i Odyseuszowi.
  • Menelaos zabił go i okaleczył jego zwłoki.
  • Eneasz spotkał jego cięń w Podziemiu.

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły