Deklinacyjne formy

  • Formy deklinacyjne to inaczej formy przypadkowe, deklinacyjne.
  • Formy odmiany imion (w znaczeniu gramatycznym tego słowa) wyznaczające stosunek składniowy danego imienia do innych wyrazów w zdaniu, czyli przystosowujące dane imię  do pełnienia w zdaniu funkcji wyrazu określanego lub określającego.