Denerwować [synonimy]

  • Niecierpliwić.
  • Złościć.
  • Wyprowadzać z równowagi.
  • Tracić cierpliwość.
  • Rozstrajać.
  • Szargać nerw3y.
  • Gorączkować się.
  • Niepokoić.
  • Wychodzić z siebie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]