Despotyzm [synonimy]

  • Tyrania.
  • Bezwzględność.
  • Przemoc.
  • Despotyzm.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]