Dewocja

Dewocja, słowo o znaczeniu pozytywnym i pejoratywnym (negatywnym), pobożność, gorliwość w zachowaniach religijnych, rygoryzm moralny.

  1. I. Krasicki, „Dewotka”.
  2. Molier, „Świętoszek”.
  3. Molier,”mizantrop”.
  4. A. Fredro, „Zemsta”.
  5. G. Zapolska, „Moralność pani Dulskiej”.
  6. P. Gojawiczyńska, „Dziewczęta z Nowolipek”.
  7. W. Gombrowicz, „Pornografia”.