Diafora

Diafora – powtórzenie słowa połączone z odmiennym sposobem jego użycia i wynikającą z tego zmianą zabarwienia znaczeniowego.