Dialektyzm

  • Dialektyzm – wyraz pochodzący z określonego dialektu (gwary), użyty w celu osiągnięcia efektów artystycznych.
  • Dialektyzmy używane sa jako środki językowej stylizacji gwarowej.