„Dialogi” Stanisława Lema

  • Cykl 8 dialogów pisarza z 1957 roku.
  • Wzorowane są na dziełach angielskiego myśliciela George’a Berkeleya (1685-1753).

  • Przyjaciele Hylas i Filonous rozmawiają na tematy filozoficzne.
  • Motywem przewodnim staje się nieśmiertelność.
  • Hylas, jako zwolennik materializmu broni swych poglądów, uważając, że możliwe jest stworzenie idealnej atomowej kopii człowieka.
  • Filonous jest zwolennikiem cybernetyki i ją propaguje, obala też poglądy przyjaciela.
  • Hylas zmienia taktykę rozmowy i zadaje przyjacielowi pytania, na podstawie znalezionych  w jego wypowiedzi słabych punktów.
  • Całą dyskusja opiera się niejako na świecie rzeczywistym.
  • Znajdzie tu czytelnik rozprawę o cybernetyce, teorii względności, ekonomii, nawet polityce.
  • Przyjaciele dyskutują kilka dni, a głównym wnioskiem ich spotkania wydaje się być optymizm w możliwości człowieka.