Dimnet Ernest

Dzieci trzeba kształcić, ale trzeba też pozostawić im możliwość samodzielnego kształcenia się (Ernest Dimnet).