Dla nauczycieli

Ażeby was tak sedes pochłonął (w szkolnej ubikacji dla nauczycieli)