Dla wygody

Rodzinę należy zakładać dopiero po burzliwym okresie młodości.