Dług [synonimy]

  • Zaległość.
  • Brak.
  • pasywa.
  • Pożyczka.
  • Zadłużenie.
  • Obciążenie.
  • Zobowiązanie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]