Dłużnik [wyrazy przeciwstawne]

  • Dłużnik, ktoś, kto zaciągnął pożyczkę, osoba zobowiązana do świadczeń pienięznych na rzecz wierzyciela.
  • Przeciwstawne:
    • wierzyciel.