Do dzisiaj

Wszystkie utwory  Mickiewicza przetrwały w dobrym stanie do dzisiaj.