„Do młodych czytelników” Kornel Makuszyński

  • Podmiotem lirycznym jest prawdopodobnie sam poeta.
  • Zwraca się bezpośrednio do dzieci.
  • One są bowiem adresatami tego utworu.
  • Nazywa je  żartobliwie urwisami, psotnikami, brzdącami itp.
  • Podmiot liryczny zachwala zalety książek.
  • Przeciwstawia je piernikom, które zostają zjedzone.
  • Książka zapowiada niezwykłą przygodę, rozwesela, budzi zainteresowanie.
  • Książka posiada cechy osoby żywej.
  • Utwór składa się z 3 strof czterowersowych.

Słuchajcie urwipołcie[1], brzdące, basałyki[2],

Z których każdy z majtasów zbyt krótkich wyrasta:

Dość cukrów i słodyczy, precz wszystkie pierniki,

Pod choinką ma tylko książka być i basta!

 

Był piernik, lecz dwa razy trzasnąłeś zębami

I już nie ma piernika. Marne to są hece!

A książka, miła książka, zawsze będzie z nami

I jak żołnierz na warcie stanie w bibliotece.

 

Tylko skiniesz, a ona na skrzydłach przyleci

I zacznie ci cudowne opowiadać dzieje.

W dzień pochmurny jak promień słoneczny zaświeci,

A gdy ci smutno będzie, w głos się roześmieje.

 

[1] Urwipołeć – w języku potocznym: psotnik, łobuziak.

[2] Basałyk – żartobliwe określenie urwisa.