Dobre liczenie

Praca zajęła im 2 godziny i 60 minut.