Dobrobyt [wyrazy przeciwstawne]

  • Dobrobyt, dostatek, bogactwo, zamożność.
  • Przeciwstawne:
    • bieda,
    • niedostatek,
    • nędza,
    • ubóstwo.