Dobrowolny [wyrazy przeciwstawne]

  • Dobrowolny, wynikający z własnej woli, nieprzymuszony, działający bez przymusu.
  • Przeciwstawne:
    • przymusowy,
    • nakazowy,
    • obowiązkowy,
    • obligatoryjny.