Gaworzenie

Bohater lubił gwarę, dlatego gaworzył.