Dodatkowy ciężar

Koń ciągnął pług wraz z chłopem.