Dokąd [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
dokąd zaimek przysłowny względny Pójdę tam, dokąd mnie oczy zaniosą.
zaimek przysłowny pytajny Dokąd zmierzasz?