Dolina [synonimy]

  • Niecka.
  • Kotlina.
  • Cyrk )polodowcowy).
  • Kocioł (górski).
  • Wgłębienie.
  • Dół.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]