„Dookoła mgła” Edwarda Stachury

 • Wiersz zaliczany do liryki wyznania.
 • Ma konstrukcję ramowa.
 • Zwrotka pierwsza i ostatnia wyznaczają granice utworu.
 • Składa się z 5 czterowersowych strof po 121 i 12 sylab.
 • Po trzeciej lub szóstej występuje przedział intonacyjny.
 • Rymy a nieregularne, rozrzucone w tekście.
 • Tytułowa mgła jest symbolem rozterk, obaw, których doświadcza podmiot (poeta).
 • Kryje strach przed .smiercia.
 • Tematem jest życie, nieustanna droga człowieka.
 • Życie jest tu motywem, wędrówką, która nie pozwala osiąść na stałe w jednym miejscu.
 • Podmiot liryczny to w zasadzie sam poeta.
 • Poświadcza to bezpośrednia forma wypowiedzi – „Jak długo pisana mi jeszcze włóczęga?”
 • Odbiorca jest gwiazda przewodnia (metaforycznie los, cel, przeznaczenie).
 • Nastrój utworu jest nostalgiczny, melancholijny, co wiąże się z walką z własnym losem.

Jak długo pisana mi jeszcze włóczęga?
Ech, gwiazdo – ogniku ty błędny mych dni
Spraw, by skończyła się wreszcie ta męka
I zapędź, do czułych zakulaj mnie drzwi!

Lecz gdzie jest ten dom, jak tam idzie się doń?
Gdzie jest ta stanica, gdzie progi te są?
Tam most jest na rzece, za rzeką jest sad;
Tam próżnia się kończy, zaczyna się świat.

Lecz gdzie rzeka ta, gdzie rzucony jest most?
Gdzie sad ten jest biały, jabłonki gdzie są?
Na drzewach owoce i strąca je wiatr,
Do kosza je zbiera ta ręka jak kwiat.

Te strony gdzieś są, gdzieś daleko za mgłą,
Więc idę i dalej przedzieram się wciąż.
Zbierają się ptaki, ruszają na szlak,
Już lecą, wprost lecą, nie błądzą jak ja.

Jak długa pisana mi jeszcze włóczęga?
Ech, gwiazdo – ogniku ty błędny mych dni.
Spraw, by skończyła się wreszcie ta męka,
I zapędź, do czułych zakulaj mnie drzwi!