„Dorośli i kłopoty” Ryszarda Marka Grońskiego

  • Podmiotem lirycznym w utworze jest dziecko.
  • obserwuje dziwne zachowania dorosłego.
  • Ta starsza osoba ma kłopoty.
  • Zamyka się w sobie, nie reaguje na pulsujące życie.
  • Osoba mówiąca porównuje zte zachowania do szkolnych klasówek, podobnie stresujących.
  • Wiersz liczy 5 strof różnej długości.
  • Niektóre wersy przypominają „schody”.
  • Wersy sa krótkie, z różną ilością sylab.
  • Niektóre z wersów są jednowyrazowe.
  • Niewiele też jest wyrazów rymujących się.