Drabina Jakubowa

  • Jakub to starotestamentowy prorok.
  • Pewnego dnia przyśniła mi się wysoka drabina.
  • Wchodzili po niej aniołowie, a na końcu stał Bóg.
  • Odczytuje się sen Jakuba jako symbol łączności  sfery profanum ze sferą sacrum.
  • Jest ro także symbol hierarchii bytów.