Drwić [wyrazy przeciwstawne]

  • Drwić, szydzić z kogoś, wyśmiewać się, lekceważyć kogoś.
  • Przeciwstawne:
    • poważać,
    • cenić,
    • darzyć autorytetem.