Drzemanie na czole

W „Weselu” inteligencja drzemała na czole ludu.