Drzewo [symbolika]

 • Drzewo to ważny i wieloznaczny symbol.
 • To przede wszystkim największa roślina.
 • Jest jedną z pierwszych stworzonych przez Boga (drugiego dnia).
 • Drzewa są miejscem kultu wielu religii.
 • Istnieje wyobrażenie drzewa jako osi świata, jest też drzewo kosmiczne.
 • Postrzegane jest jako znak świętości, absolutu, ale też bałwochwalstwa.
 • Uważano go za symbol pogańskiego kultu.
 • Dla chrześcijan drzewo to grzech, śmierć, cierpienie, utożsamiane z pierwszymi ludźmi.
 • Jest też znakiem życia duchowego, wiecznego szczęścia i moralnego uzdrowienia.
 • Niekiedy jest alegorycznym przedstawieniem człowieka.
 • W wierzeniach ludowych drzewa jest niejako sobowtórem, śmierć drzewa to odejście człowieka.
 • Wartością drzewa jest jego płodności (zwłaszcza owocowego).
 • Oznacza też żywotność, wzrost, niekiedy wielkość, królewskość, ale również wywyższanie się.
 • Dla poetów drzewa bywają natchnieniem.
 • Niekiedy stają bohaterem utworów literackich.
 • Drzewo to także emblemat ojczyzny.

Odniesienia znaleźć można:

 • Proroctwo Ezechiela 17, 24.
 • Proroctwo Ezechiela 31, 18.
 • Ewangelia wg św. Łukasza 13, 19.
 • Ewangelia św. Mateusza 7,18.
 • Księga Hioba 14,7.
 • Księga Eklezjastyka 31, 7.
 • Objawienie św. Jana 2, 7″.
 • Psalm 1,3.
 • A. Mickiewicz, „Konrad Wallenrod”.
 • J. Słowacki, „Kordian”.
 • K. Ujejski, „Przeklęci”.
 • W. Pol, „Gawęda”.
 • S. Żeromski, „Dzieje grzechu”.

Wg Słownika symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.