Duńskie

Pieniądze są bardziej wymowne niż dwunastu członków parlamentu