Duńskie

Gdyby kłamano po łacinie, świat byłby pełen latynistów.