Duńskie

Karm świnię, kiedy się dopomina, i dziecko, kiedy płacze, a będziesz miał tłustą świnię i złe dziecko