Dworek

Dworek, niewielki dom na wsi, specjalna architektura determinuje tę nazwę budowli (ganek, front, podjazd).

 1. M. Rej, „Żywoty człowieka poczciwego”.
 2. J. Kochanowski, „Na dom w Czarnolesie”.
 3. J. Ch. Pasek, „Pamiętniki”.
 4. I. Krasicki, „Żona modna”.
 5. I. Krasicki, „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki”.
 6. A. Mickiewicz, „Pan Tadeusz”.
 7. H. Rzewuski, „Listopad”.
 8. J. Słowacki, „Horsztyński”.
 9. J. Słowacki, „Fantazy”.
 10. A. Fredro, „Śluby panieńskie”.
 11. A. Fredro, „Damy i huzary”.
 12. A. Fredro, „Pan Jowialski”.
 13. C.K. Norwid, „Fortepian Szopena”.
 14. E. Orzeszkowa, „Nad Niemnem”.
 15. H. Sienkiewicz, „Rodzina Połanieckich”.
 16. H. Sienkiewicz, „Ogniem i mieczem”.
 17. H. Sienkiewicz, „Potop”.
 18. H. Sienkiewicz, „Pan Wołodyjowski”.
 19. H. Sienkiewicz, „Stary sługa”, „Hania”,
 20. H. Mniszkówna, „Trędowata”.
 21. S. Wyspiański, „Warszawianka”.
 22. S. Wyspiański, „Wesele”.
 23. m. Rodziewiczówna, „Dewajtis”.
 24. S. Żeromski, „Ludzie bezdomni”.
 25. S. Żeromski, „Przedwiośnie”.
 26. W. S. Reymont, „Ziemia obiecana”.
 27. M. Samozwaniec, „Na ustach grzechu”.
 28. S. i. Witkiewicz, „W małym dworku”.
 29. A. Pawlikowska-Jasnorzewska, „Rezerwat”.
 30. J. Iwaszkiewicz, „Panny z Wilka”.
 31. M. Dąbrowska, „Noce i dnie”.
 32. Z. Nałkowska, „Granica”.
 33. W. Gombrowicz, „Ferdydurke”.
 34. K. Wierzyński, „Ojczyzna chochołów”.
 35. Cz. Miłosz, „Dolina Issy”.
 36. J. Iwaszkiewicz, „Sława i chwała”.
 37. M. Samozwaniec, „Maria i Magdalena”.
 38. M. Samozwaniec, „Zalotnica niebieska”.
 39. T. Konwicki, „Kompleks polski”.
 40. T. Konwicki, „Bohiń”.