Dwulicowy [wyrazy przeciwstawne]

  • Dwulicowy, mający dwa oblicza moralne, fałszywy, obłudny
  • Przeciwstawne:
    • prostolinijny,
    • prawy,
    • szczery.