„Dywizjon 303”

Dywizjon 303

Geneza powstania „Dywizjonu 303”

We wrześniu 1940 roku w prasie brytyjskiej ukazywały się liczne artykuły, opisujące bohaterstwo i zadziwiającą skuteczność polskich myśliwców, biorących udział w Bitwie o Brytanię.

Arkady Fiedler, który w tym czasie przybył do Londynu, był zaskoczony faktem, że nikt z przebywających wówczas w Anglii Polaków nie podjął się opisania wyczynów lotników z Dywizjonu 303. Podczas spotkania z generałem Władysławem Sikorskim pisarz zaproponował, że zrelacjonuje udział polskich pilotów w walce przeciw inwazji niemieckiej na Wyspy i otrzymał zgodę.

Po wielu latach tak wspominał tę rozmowę:

Generał Sikorski z serdeczną ochotą dał mi rozkaz napisania szerszej relacji o akcji Dywizjonu 303 i skierował mnie na lotnisko w Northolt pod Londynem, gdzie Dywizjon 303 stacjonował. Zaprzyjaźniwszy się łatwo z większością dywizjonu, zarówno z myśliwcami, jak mechanikami, skwapliwie zabrałem się do pracy, którą postanowiłem ująć jako szersze sprawozdanie z pola walki, pisane na gorąco i gorącym sercem patrioty, sprawozdanie, a nie utwór tak zwanej literatury pięknej – bo takie właśnie było kategoryczne zapotrzebowanie w tej wyjątkowej, napiętej chwili. Pierwsze rozdziały opowieści o lotnikach z Dywizjonu 303 powstawały na bieżąco, pod bezpośrednim wrażeniem rozgrywających się w powietrzu walk z niemieckim okupantem. Nad ostatnimi Fiedler pracował kilkanaście tygodni później, po powrocie do Londynu.

Praca nad książką wzbudziła szczególną niechęć sztabu Polskich Sił Zbrojnych, który bazował w hotelu „Rubens” w Londynie. Oficerowie starali się za wszelką cenę powstrzymać Fiedlera i w obronie pisarza musiał interweniować generał Sikorski. Wiosną 1941 roku na łamach czasopisma „Polski Walczącej” ukazał się paszkwil, obrażający twórcę „Dywizjonu 303”. Arkady Fiedler wytoczył autorowi sprawę, która odbyła się przed sądem honorowym sztabu Polskich Sił Zbrojnych. W roku 1944 kierownik biura propagandy PSZ odmówił poparcia dla kolejnego wydania utworu w języku angielskim. Pomimo licznych przeszkód „Dywizjon 303” ukazał się drukiem w 1942 roku w Londynie, wydany zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Rok później utwór dotarł do Polski i został powielony przez wydawnictwa podziemne, działające w okupowanym kraju.

Czas i miejsce akcji „Dywizjonu 303”

Akcja utworu Arkadego Fiedlera rozgrywa się w przeciągu kilku tygodni (sierpień – wrzesień) roku 1940, podczas Bitwy o Brytanię, w której uczestniczą również bohaterowie dzieła.

Miejsce akcji jest przestrzeń powietrzna nad Anglią, gdzie toczą się kolejne starcia aliantów z Niemcami oraz lotnisko Northolt pod Londynem, na którym stacjonował tytułowy Dywizjon 303. Czas i miejsce akcji, bohaterowie oraz opisane wydarzenia są autentyczne i potwierdzone źródłami historycznymi.

Charakterystyka bohaterów „Dywizjonu 303”

Na plan pierwszy utworu Arkadego Fiedlera wysuwa się bohater zbiorowy – polscy myśliwcy, należący do Dywizjonu 303 i biorący czynny udział w Bitwie o Brytanię. Byli to młodzi żołnierze, którzy po klęsce własnej ojczyzny, przedostali się do Francji, a następnie do Anglii, aby nadal walczyć przeciwko Niemcom.

Spośród towarzyszy broni wyróżniali się głębokim patriotyzmem, męstwem, bitnością i niezłomnością w działaniu, co zapewniało im powodzenie w bezpośrednich starciach z wrogiem. Byli to młodzieńcy silni, zdrowie, uśmiechnięci i skromni. Swoje sukcesy w dużej mierze zawdzięczali gruntownej nauce, jaką odebrali w polskich szkołach oraz sumienności, z jaką wypełniali powierzone im obowiązki. W walce odznaczali się szaleńczą niekiedy brawurą, zawziętością i determinacją. Nie obawiali się ryzyka ani śmierci, znając poczucie obowiązku i poświęcenia w imię wolności.

Dzięki bystremu wzrokowi i wielkiej spostrzegawczości trafnie oceniali sytuację i uderzali niczym huragan na przeciwnika. Ponadto charakteryzowali się fantazją ułanów i zawziętością, która miała źródło w dziejach ich narodu. Ich zajadłość w starciach z Niemcami stała się legendarna i przyniosła im rozgłos oraz uznanie Brytyjczyków, którzy początkowo nie darzyli ich zaufaniem. Wobec siebie i współtowarzyszy byli przyjacielscy i gotowi do pomocy w chwilach zagrożenia. Zawsze też byli wzorowymi żołnierzami, niezwykle precyzyjnymi w działaniu i bohaterskimi. W chwilach wolnych od służby wiedli życie normalnych ludzi: byli towarzyscy, weseli i potrafili cieszyć się życiem, wzbudzając zainteresowanie kobiet i dziewcząt.

Autor przybliża również sylwetki kilku polskich lotników.

Sierżant Stefan Karubin – bohater rozdziału: „A gdy kul zabrakło…”. Młodzieniec niski, o chłopięcej, okrągłej twarzy, zawsze skory do uśmiechu, lecz jego oczy, harde, żarliwe, zaczepne i czarne, świadczyły o niezłomnym charakterze. Walczył „na zimno”, bez wzruszenia, kierując się zawziętością i uporem. W działaniu zachowywał spokój i opanowanie, nigdy też nie wycofywał się ze starcia.

Podporucznik Kazimierz Daszewski – bohater rozdziału: „Ból”. Nazywany przez kolegów „Długim Joe” stanowił dość zagadkową postać. Był wychudzonym lotnikiem o nieśmiałym, łagodnym uśmiechu i bardzo jasnych, pogodnych oczach, choć w rzeczywistości za życia przeszedł piekło. Miał „rogatą duszę i stalowe mięśnie”. Wyróżniał się silnym charakterem i ogromną wytrzymałością na ból.

Sierżant Józef Frantiszek – bohater rozdziału: „Sierżant Frantiszek – dzielny Czech”. Był Czechem, który po kapitulacji swojego kraju, uciekł do Polski, aby walczyć z Niemcami. Następnie przedostał się przez Francję do Anglii, gdzie został przydzielony do Dywizjonu 303. Emocjonalnie związany był z Polakami, podkreślając w ten sposób swoją przynależność do ich kompanii. W powietrzu był indywidualistą, walczył z pasją i przede wszystkim samotnie. Znany był z ucieczek podczas starcia nad Kanał, gdzie czekał na wracających do Francji przeciwników. Miał opinię niezrównanego strzelca i pilota, wyróżniającego się wyjątkową przytomnością umysłu i błyskawicznym działaniem. W walce był zuchwały i niezłomny. Z czasem zaczął panicznie bać się ziemi, a niebo stało się jego żywiołem. Zginął podczas lądowania, wykonując symboliczną beczkę po zwycięskiej bitwie.

Kapitan Witold Urbanowicz – bohater rozdziału: „Lotnik bez lęku i skazy”. W 1940 roku miał trzydzieści cztery lata i był kapitanem Wojsk Polskich i majorem armii brytyjskiej. Przed wybuchem wojny pełnił funkcję instruktora i wychowawcy w Centrum Wyszkolenia Lotnictwa. Od 5 września 1940 roku dowodził Dywizjonem 303, wykazując się nieomylnością, trafnością w podejmowaniu decyzji, odwagą, rzetelności, zawziętością i szybkością. Uosabiał nowy typ żołnierza – o mocnej postawie, energicznej twarzy i czystym oku, który podczas walki stawał się jednością z samolotem i potrafił poprowadzić swoich ludzi do zwycięstwa. Szybko zyskał lojalność podwładnych, którzy darzyli go zaufaniem oraz uznanie Anglików.

Bohaterowie „Dywizjonu 303” to ludzie niezwykle pozytywni, wzbudzający szczerą sympatię i podziw. Fakt, że byli autentycznymi osobami i w chwilach tak trudnych dla milionów ludzi, jakimi były czasy II wojny światowej, potrafili wykazać się bohaterstwem, walecznością i niezłomnością, sprawia, iż są godni powszechnego szacunku.

„Dywizjon 303” – problematyka i ponadczasowość utworu

Książka Arkadego Fiedlera „Dywizjon 303” zrodziła się bezpośrednio pod wpływem emocji i wzruszenia, kiedy nad głową pisarza toczyła się jedna z przełomowych bitew II wojny światowej, a jego bohaterowie walczyli u boku aliantów przeciwko Niemcom.

Utwór powstawał w trudnym momencie dla całego cywilizowanego świata – wiele krajów, w tym również ojczyzna autora, znalazło się pod okupacją, a hitlerowcy przystąpili do kolejnego etapu planu inwazji, który miał na celu zmuszenie rządu brytyjskiego do kapitulacji. Anglia była ostatnim wolnym bastionem w Europie i jak się okazało, stawiła skuteczny opór hitlerowskiej potędze. Ogromną rolę w walkach, które rozgrywały się wyłącznie w powietrzu, odegrali polscy myśliwcy, wyróżniając się bohaterstwem i brawurą, wzbudzając podziw i zyskując uznanie dla swojej skuteczności i spektakularnych zwycięstw. Skromne sprawozdanie Fiedlera dawało świadectwo ich szaleńczej odwagi i pisane było z myślą o pokrzepieniu serc.

„Dywizjon 303”, utrzymany w tonacji patriotycznych uniesień, miał również charakter propagandowy i jak dowiodła jego popularność, doskonale wypełnił swą rolę. Pisarz ukazał w nim bohatera zbiorowego – młodych i niezłomnych polskich lotników, którzy dzięki swym zasługom wyróżniali się na tle innych pilotów, a ich postawa w walce stawała się wzorcem godnym naśladowania i zasługującym na szacunek. Utwór dowodził, że Polacy, pomimo utraty ojczyzny, która znalazła się pod niemiecką okupacją, nadal walczą o wolność, nie poddają się bierności i marazmowi, zwyciężając w bezpośrednich starciach z wrogiem. Ich dokonania potwierdziły stan ducha całego narodu, który wiele razy dawał świadectwo swej niezłomności i podnosił się z popiołów. Dzieło Fiedlera niosło nadzieję, zachęcało do oporu przeciwko hitlerowcom i umacniało wiarę w ostateczne zwycięstwo nad Niemcami.

Opowieść o bohaterskich myśliwcach, którzy tak chlubnie zapisali się na kartach historii nie tylko Polski, ale i całego świata, zyskała uznanie czytelników już w chwili pierwszego wydania. Odbiorcy utworu podziwiali bohaterów Fiedlera – młodych mężczyzn, na wskroś autentycznych, którzy wyróżnili się w walce odwagą, skutecznością i swoimi wyjątkowymi umiejętnościami. Pisarz sprawił, iż nadal żyją na kartach utworu i zasługują na powszechny szacunek. Ukazał część historii Polski i Polaków, przekazując ją kolejnym pokoleniom.

Opisał przełomowy moment II wojny światowej i pierwsze wielkie zwycięstwo aliantów z hitlerowską hegemonią. Dzięki tym walorom „Dywizjon 303” stał się dziełem ponadczasowym i uniwersalnym.

Plan wydarzeń „Dywizjon 303”

1.Początek Bitwy o Brytanię.

2.Pierwsza akcja polskich myśliwców.

3.Dowód przyjaźni.

4.Zwycięstwo sierżanta Karubina.

5.Zaskakujące sukcesy Dywizjonu 303.

6.Starcie z Dornierami.

7.Zaskoczenie porucznika Urbanowicza.

8.Podporucznik Daszewski w niebezpieczeństwie.9.Przygoda porucznika Zumbacha.

9. Sierżant Wünsche w niebezpieczeństwie.

10. Kolejny sukces.

11. Taniec śmierci wroga.

12.Historia sierżanta Frantiszka.

13.Zasługi obsługi naziemnej.

14.Triumf Witolda Urbanowicza.

15.Obalone mity.

16.Decydująca walka.

17.Ostateczna klęska Luftwaffe.

18.Uznanie dla Polaków.

„Dywizjon 303” – budowa utworu

„Dywizjon 303” Arkadego Fiedlera to utwór łączący w sobie cechy reportażu i literatury pięknej, należący do literatury faktu. Opisane w nim wydarzenia i postaci bohaterów są autentyczne i historycznie potwierdzone.

Czas i miejsce akcji są ściśle sprecyzowane. Akcja dzieła rozgrywa się w przeciągu kilku tygodni roku 1940, w przełomowym momencie II wojny światowej – podczas Bitwy o Brytanię. Miejscem akcji jest przestrzeń powietrzna nad Anglią, gdzie rozgrywają się ukazane w książce walki aliantów z najeźdźcą. Ponadto wszystkie zdarzenia uporządkowane są chronologicznie, a podstawową zasadą kompozycyjną jest to, że każdy rozdział stanowi odrębny reportaż, poświęcony przybliżeniu sylwetki jednego z pilotów, znaczącemu sukcesowi Polaków bądź też jakiemuś zagadnieniu. Każdy rozdział stanowi zamkniętą całość, a klamrą, spinającą go z poprzednimi i następnymi, są bohaterowie – polscy lotnicy, walczący Niemcami u boku brytyjskich towarzyszy i zdumiewający cały świat swymi zwycięstwami.

Narrator utworu jest wszechwiedzący i wszechobecny. Doskonale zna swych bohaterów, ich emocje i przeżycia, miejsca, używa fachowej terminologii, związanej z lotnictwem i należy do świata przedstawionego. Utożsamia się z tymi, na oczach których rozgrywają się tragiczne wydarzenia II wojny światowej i jest świadkiem sukcesów swych rodaków. Jednocześnie zachowuje swój indywidualizm i subiektywnie ocenia postawę bohaterów oraz nie ukrywa swej sympatii do nich i podziwu dla ich osiągnięć. Jest przede wszystkim narratorem – patriotą, który z dumą i w patetycznym tonie opisuje polskich lotników, wychwalając ich bohaterstwo i wyjątkowe umiejętności. W toku narracji została wykorzystana mowa zależna i pozornie zależna.

Bohaterowie utworu ukazani są przede wszystkim w sposób bezpośredni – narrator wprost wymienia cechy ich charakteru, sporadycznie przybliżając ich wygląd zewnętrzny. Ukazani zostali przede wszystkim jako bohater zbiorowy, któremu przypisane zostały wspólne cechy osobowości i wspólne zalety. Narrator przybliża również pojedyncze sylwetki myśliwców, lecz w oparciu o ich osiągnięcia na polu walki.

Cechą charakterystyczną „Dywizjonu 303” jest wartka akcja, obfitująca w opisy stoczonych potyczek z nieprzyjacielem, skupiająca uwagę czytelnika na osiągnięciach Polaków. Język utworu jest barwy, obfituje w środki stylistyczne, a narrator wykazuje się doskonałą znajomością terminologii lotniczej i budowy samolotów. W toku narracji nie ma praktycznie dialogów i przeważa opis bądź relacja z przedstawianych wydarzeń.

Utwór Arkadego Fiedlera do dziś cieszy się ogromną poczytnością i jest świadectwem zaszczytnych osiągnięć Polaków, walczących w II wojnie światowej

„Dywizjon 303” jako gatunek literacki

Książka Arkadego Fiedlera łączy w sobie cechy charakterystyczne dla reportażu i literatury pięknej. W zamierzeniu autora miała być „sprawozdaniem z pola walki, pisanym na gorąco i gorącym sercem patrioty”. Już w chwili rozpoczęcia pracy nad „Dywizjonem 303” pisarz zdawał sobie sprawę, że utwór musi spełnić pewną rolę i dlatego nadał mu taką właśnie formę.

Do reportażu przybliża dzieło fabuła, oparta na historycznych faktach, autentycznych zdarzeniach i bohaterach, których przeżycia Fiedler spisywał bezpośrednio po walkach z Niemcami oraz odrzucenie fikcji literackiej. Z literaturą piękną łączą dzieło elementy fabularyzacji, rozważania o charakterze psychologicznym, wykorzystane środki artystyczne, a także uporządkowanie wydarzeń zgodne z nadrzędnymi założeniami twórcy i przesłaniem utworu. Autor, będący jednocześnie narratorem i świadkiem wydarzeń, zachowuje swój indywidualizm i subiektywizm w ukazywaniu świata przedstawionego.

Ze względu na sposób przedstawienia rzeczywistości i wiarygodną relację o autentycznych wydarzeniach oraz postaciach „Dywizjon 303” należy zaliczyć do literatury faktu.

Historia Dywizjonu 303

W dniu 1 września 1939 roku rozpoczął się jeden z najtragiczniejszych rozdziałów w dziejach całego świata. Atak hitlerowskich Niemiec na Polskę zapoczątkował okres prawie sześcioletniej wojny, czasu ludobójstwa, okrucieństwa i zniszczenia.

Wśród wielu bitew i starć wrogich sobie armii jednym z najważniejszych i przełomowych wydarzeń II wojny światowej była Bitwa o Anglię, w której u boku aliantów walczyli polscy piloci, wyróżniający się zadziwiającą skutecznością i spektakularnymi zwycięstwami.

Terminem Bitwa o Brytanię określono walki, toczące się pomiędzy Brytyjskimi Królewskimi Siłami Powietrznymi a niemiecką Luftwaffe, które rozgrywały się w okresie od 10 lipca do 31 października 1940 roku. Był to czas najintensywniejszych nalotów niemieckich na tereny południowej i centralnej Anglii. Była to nietypowa bitwa, rozgrywająca się wyłącznie w powietrzu pomiędzy wrogimi formacjami lotniczymi. Głównym celem lotnictwa niemieckiego było zdobycie przewagi w powietrzu, która umożliwiłaby dalszą, lądową już inwazję na wyspy brytyjskie. Alianci, w obliczu agresywnej postawy niemieckiej, w obronę przestrzeni powietrznej nad Brytanią zaangażowali wszystkie swe siły lotnicze.

Formacją, która wykazała się największą skutecznością w bezpośrednich starciach z Niemcami, był polski Dywizjon 303 Myśliwski „Warszawski im. Tadeusza Kościuszki”, który powstał na mocy angielsko-polskiego porozumienia wojskowego. Pierwsze walki piloci stoczyli 31 sierpnia 1940 roku, a po skończone bitwie zgłosili najwięcej zestrzeleń wrogich maszyn – 126 samolotów, co klasyfikowało ich jako najskuteczniejszą jednostkę, biorącą udział w Bitwie o Brytanię.

Dywizjon 303 został rozwiązany 11 grudnia 1946 roku. Jego członkowie uczestniczyli również w Bitwie o Niemcy, operacjach „Overlord” i „Big Ben” oraz brali udział w inwazji na Niemcy. Ich zasługi i wyjątkowe zdolności zostały opisane w książce Arkadego Fiedlera: „Dywizjon 303”.