Dżdżystym rankiem…

Znalezione na Fb, akurat do działu „Łamańce językowe”, nie chcemy z Was zrobić purystów, ale poćwiczyć warto: