„Dziady” cz. III Adama Mickiewicza [budowa dramatu]

Ta część „Dziadów” to przykład stworzenia otwartego dramatu romantycznego. Charakterystyczne są tu przede wszystkim:

  • zerwanie z jednością akcji (Wigilia Bożego Narodzenia, Zaduszki, nieokreślony czas w scenie warszawskiej  czy podczas balu, czas mityczny),
  • zerwanie z jednością miejsca (Wilno, Warszawa, kaplica cmentarna),
  • występowanie bohatera romantycznego,
  • istnienie świata realnego i fantastycznego,
  • nastrojowość (zmiany aury w poszczególnych scenach, żart, patos, groteska, smutek, przerażenie),
  • synkretyzm rodzajowy (elementy dramatu połączone z liryką i epiką),
  • synkretyzm sztuk (przypisanie duzej roli muzyczności i malarskości tekstu, scen),
  • otwarta kompozycja,
  • niesceniczność utworu.