Działalność publicystyczna Adama Mickiewicza

  • Publicystyczna działalność Mickiewicza związana jest z pismem “Trybuna Ludów”, które założył w Paryżu w 1849 roku.
  • Na łamach tego pisma ogłosił około 1200 artykułów, między innymi “Socjalizm”.
  • Rozpatrywał tu nowe pojęcie, traktując je jako synonim nowego społeczeństwa, nowego układu jego warstw, podziału opartego na zasadach równouprawnienia i braterstwa.
  • W innym artykule – “Nasz program” miejscem walki o postęp i dobrobyt uczynił Francję jako ośrodek sił twórczych, ojczyznę Rewolucji – wybuchu sił tkwiących w masach.
  • W 1848 roku, będąc we Włoszech i usiłując zorganizować polski legion, Mickiewicz napisał “Skład zasad”.
  • Zawarł w nim postulaty, jakie powinny obowiązywać we wzorowym państwie.
  • Powtórzył również znaną z “Ksiąg” wizję Polski jako Mesjasza narodów.
  • Tym razem jednak głoszone przez poetę postulaty zbulwersowały opinię społeczną. Nawoływał bowiem do: uznania równości wszystkich obywateli kraju wobec państwa i urzędów, w tym również kobiet, honorowania równouprawnienia politycznego, społecznego i wyznaniowego Żydów – “starszych braci w wierze” i Słowian zamieszkałych w Polsce, uwłaszczenia chłopów.