Dziecko [symbolika]

 • Dziecko symbolizuje stan ludzkiego umysłu i ducha, zarówno pozytywny, jak i negatywny.
 • Jest ewangelicznym znakiem niewinności, ufności i prostoty.
 • Symbolizuje szczerą i bezinteresowną miłość, beztroskę, radość i szczęście.
 • Dzieci bywają symbolem braku samorealizacji niespełnienia.
 • Są znakiem braku doświadczenia, niedoskonałości, braku rozsądku i lekkomyślności, nieraz wręcz głupoty.
 • Wymagaają opieki, pouczeń, wychowania.
 • Dzieci ojczyzny to określenie młodych ludzi walczących za ojczyznę.
 • Dzieci wieku – ukształtowane przez określone warunki, atmosferę intelektualną, osobowości danych czasów.

Odniesienia znaleźć można:

 • I List św. Pawła do Koryntian 13, 9-11.
 • Księga Przypowieści 22,15.
 • Księga Przypowieści 9,6.
 • Księga Eklezjastesa 10,16.
 • Ewangelia św. Marka 10,24.
 • Ewangelia św. Łukasza 18,17.
 • Ewangelia św. Mateusza 18, 2-5.
 • J. Kochanowski, „Tren XVIII”
 • F. Karpiński, „O narodzeniu Pańskim”.
 • F. Zabłocki, „Zabobonnik”.
 • A. Mickiewicz, „Polały się łzy”.
 • J. Słowacki, „Kordian”.
 • C.K. Norwid, „Dumanie” II.
 • W. Ordon, „Bratu”.
 • B. Czerwiński, „Dwóch rannych”.
 • A. Asnyk, „Poeci do publiczności”.
 • K. Tetmajer, „Preludia”.
 • M. Konopnicka, „Miłosierdzie Gminy”.
 • S. Żeromski, „Ludzie bezdomni”.

Wg Słownika symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.