Dziecko [symbolika]

 • Dziecko to ewangeliczny symbol niewinności, prostoty i ufności.
 • To także emblemat szczerości, bezinteresownej miłości, beztroski, radości i szczęścia.
 • Bywają symbolem braku samorealizacji i niespełnienia.
 • Są świadectwem braku doświadczenia, nieznajomości negatywnych aspektów życia ludzkiego.
 • Symbolizują w takim przypadku braki i niedoskonałości, brak rozsądku i lekkomyślność.
 • Dziecko to również znak głupoty, słabości, bezbronności, naiwności, niewiedzy i niedoskonałości poznania.
 • Dzieci to także bohaterowie , walczący w obronie ojczyzny.

Odniesienia znaleźć można:

 • I List św. Pawła do Koryntian 13,9-11,
 • Ewangelia św. Marka 10,24,
 • Ewangelia św. Mateusza 18,2-5,
 • Księga przypowieści 22,15,
 • Księga Eklezjastesa 10,16,
 • Księga Przypowieści 9,6,
 • J. Kochanowski, „Tren XVIII”,
 • J. Słowacki, „Kordian”
 • C.K. Norwid, „Dumanie” {II},
 • A. Asnyk, „Poeci do publiczności”,
 • K. Tetmajer, „Preludia”,
 • M. Konopnicka, „Miłosierdzie Gminy”,
 • W. Ordon, „Bratu”,
 • B. Czerwieński, „Dwóch rannych”,
 • B. Leśmian, „Wspomnienie”,
 • S. Żeromski, „Ludzie bezdomni”.

 

Wg Słownika symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.